Ivica Šute, “Hrvatska povijest 1918.-1941.”

Izdavač Leykam International objavio je knjigu Ivice Šute “Hrvatska povijest 1918.-1941.” (Zagreb 2019, 260 str.), kao dio izdavačeva projekta sinteze hrvatske povijesti u sklopu kojeg je do sada objavljeno više knjiga.

 

Kratki opis

 

Težište knjige je na analizi međusobnih odnosa unutarnjih i međunarodnih okolnosti koje su utjecale na razvoj hrvatskog društva u jugoslavenskoj državnoj zajednici do Drugoga svjetskog rata. Kronološki je obuhvaćeno razdoblje od sloma Austro-Ugarske i stvaranja jugoslavenske države 1918. godine pa sve do propasti Kraljevine Jugoslavije. U knjizi se analizira nastanak i organizacija Kraljevine SHS/Jugoslavije, provođenje centralizma i unitarizma, kao i gubljenje državnopravnog identiteta Hrvatske u novonastaloj zajednici. Nakon toga naglasak je stavljen na različita suprotstavljena stajališta glede rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja i državnog uređenja, kao i na glavne hrvatske političke stranke i njihove programe. Osobita je pozornost stavljena na ključne probleme gospodarskog i društvenog razvitka Hrvatske, teritorijalnu rasprostranjenost hrvatskog naroda (Hrvatska i druga područja jugoslavenske države), veze s hrvatskim iseljeništvom, seljačko pitanje u međuratnoj Hrvatskoj, razvitak urbanih središta te odnos selo-grad. Također se analizira i ukupni kulturni razvoj u Hrvatskoj u promatranom razdoblju, položaj i djelovanje vjerskih zajednica, a nije izostavljena ni analiza utjecaja međunarodnih čimbenika na položaj hrvatskog naroda i Hrvatske.

 

Izvor:

http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=187

 

Izdavački program “Hrvatska povijest“:

http://www.leykam-international.hr/program.php?id=1&ed=1

 

 

Odgovori