Zlatko Karač, Alen Žunić, predavanje “Tragovi islamske baštine u Hrvatskoj – osmanski i suvremeni sloj”

Predavanje će biti održano u srijedu, 12. lipnja 2019. u 18.30 sati u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske u Zagrebu (Preradovićeva 44).

 

Na predavanju će biti prezentirana gotovo nepoznata, a vrlo vrijedna islamska baština u Hrvatskoj koju su autori cjelovito istražili, kako u povijesnome sloju osmanskih spomenika 16. i 17. st., tako i u sloju moderne i suvremene islamske arhitekture 20. i 21. stoljeća. Razlozi nepoznavanja i neafirmiranosti ovog korpusa spomenika posljedica su sustavnih i temeljitih razaranja ‘turskih znamena’ još u prvim godinama kršćanske reconquiste krajem 17. stoljeća. te ideoloških i vjerskih antagonizama u prošlosti koji su rezultirali zatiranjem preostalih materijalnih ostataka, ali i potiskivanja svijesti o tome da je veliki dio našeg ozemlja više od stoljeća i pol pripadao svijetu islamske civilizacije, kulture i umjetnosti. Hrvatska je prostor najzapadnijeg rasprostiranja osmansko-islamske baštine u Europi, ujedno i područje istovremenog dodira, ponekad i preklapanja, islamske likovnosti sa zapadnom renesansom ‘s druge strane granice’. Istraživanjem sloja modernih i suvremenih džamija u Hrvatskoj reafirmiran je niz nepoznatih projekata relevantnih autora naše moderne.

 

Zlatko Karač i Alen Žunić dobitnici su Godišnje nagrade Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević“ za knjigu „Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj“ objavljenu u 2018. godini (izdavači: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i UPI-2M PLUS)

 

Zlatko Karač (Vukovar, 1961.) diplomirao je i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je izvanredni profesor i prodekan za znanost. Na Filozofskom fakultetu utemeljio je i vodi kolegij Islamska arhitektura i umjetnost. Objavio je više od 500 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, glavni je urednik časopisa ‘Prostor’ [WoS], laureat je godišnje Državne nagrade za znanost i nagrade Radovan Ivančević. Član je Senata Sveučilišta te Hrvatskog povjerenstva za suradnju s UNESCO-om.

 

Alen Žunić (Zagreb, 1989.) na zagrebačkom je Arhitektonskom fakultetu diplomirao i doktorirao; poslijediplomski studij History and Philosophy of Design završio je na GSD Harvard University, postdoktorsko usavršavanje obavio je na ETH Zürich – Institut für Geschichte und Theorie der Architektur; docent je na AF, od 2019. istraživač na Columbia University NY. Bavi se modernom i suvremenom arhitekturom o čemu je objavio gotovo 300 radova. Dobitnik je nagrada Ranko Radović, Radovan Ivančević i Nagrade Grada Zagreba.

 

Izvor: http://www.dpuh.hr/

 

 

Odgovori