Zbornik “Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive”

Na Festivalu povijesti – Kliofest predstavljen je zbornik radova “Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive” koji su 2019. godine objavili Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva i Srednja Europa iz Zagreba. Urednici zbornika su Hannes Grandits, Vladimir Ivanović, Branimir Janković.

 

 

U knjizi šesnaest autora i autorica iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije analiziraju suvremene reprezentacije socijalističke Jugoslavije, ponajviše u historiografiji, ali i publicistici, udžbenicima povijesti, dokumentarnim filmovima, izložbama, memoarima, sjećanjima i politikama povijesti. Okupljeni u tri tematske cjeline – Modernizacijska paradigma pod znakom pitanja, Dinamike otvorenosti i zatvorenosti jugoslavenskog socijalizma, Tjeskoba pogleda unazad u postjugoslavenskim historiografijama – radovi otvaraju važna i aktualna pitanja: Je li socijalistička Jugoslavija bila modernizacijski uspješna ili neuspješna? Koliko je zaista bila otvorena, a koliko zatvorena? Zašto u postjugoslavenskim historiografijama postoji tolika tjeskoba u odnosu prema socijalističkoj Jugoslaviji? Osim odgovora na ta pitanja, zbornik pruža uvid i u raznovrsne nove pristupe socijalističkoj Jugoslaviji te ilustrira suprotstavljene poglede na nju, što je posebno zanimljivo u kontekstu recentne stogodišnjice stvaranja Jugoslavije.

 

 

Sadržaj:

 

http://umhis.simplesite.com/431349901

 

 

Izvor:

 

https://www.facebook.com/udruzenje.za.modernu.historiju/

 

https://www.facebook.com/Srednja-Europa-108077195878764/

 

https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/gesuedosteu/aktuelles

 

 

Dodatne informacije:

 

Rane verzije tekstova iz zbornika objavljene su 2018. godine u tematskom prilogu Nove tendencije u historiografiji socijalističke Jugoslavije na portalu Historiografija.hr. U zborniku su ti inicijalni tekstovi prerađeni i nadopunjeni (neki i prevedeni), kao i okupljeni u posve nove tematske cjeline te dodatno povezani potpuno novim i znatno opširnijim problemskim uvodom.

 

 

“Kao rezultat višegodišnjeg rada cijelog niza istraživača suradnika na projektu DAAD-a, Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch, koji se odvijao pri Humboldtovom sveučilištu u Berlinu, ova se knjiga pojavljuje u formatu koji donedavno nije bio uobičajen u post-jugoslavenskim historiografskim tradicijama. Takav format sa sobom nužno nosi i neke manje probleme, poput neujednačenosti tekstova – neki od kojih funkcioniraju prvenstveno kao state of the art pregledi literature, neki kao polemičko-analitički tekstovi, a neki kao sažeci rezultata istraživanja – no kroz tematsku usmjerenost i naglasak na (re)konceptualizaciju pisanja povijesti socijalističke Jugoslavije knjiga funkcionira kao cjelina. No takav format ujedno i upućuje na mogućnosti diversifikacije i produbljivanja raznih istraživačkih tema iz povijesti socijalističke Jugoslavije u skladu sa suvremenim historiografskim trendovima. Upravo su tekstovi koji uspijevaju povezati konceptualno i metodološki zahtjevnije pristupe sa „starim“ ili „novim“ temama iz povijesti socijalističke Jugoslavije najveći doprinos ove knjige. Knjiga pritom uvelike profitira i činjenicom da ni urednici ni autori pojedinačnih tekstova nisu forsirali uspostavu uniformnog post-jugoslavenskog narativa o socijalističkoj Jugoslaviji. Iako postoji osjetna konvergencija stavova autora spram socijalističke Jugoslavije – koja se, među ostalim, očituje i u njihovim kritikama revizionističke historiografije koja cjelokupno iskustvo socijalističke Jugoslavije svodi na set pojednostavljenih i teško dokazivih interpretacija kojima je zajedničko demoniziranje kako jugoslavenske države, tako i jugoslavenskog iskustva socijalizma – autori uspješno odolijevaju nekritičkom i romantiziranom pogledu na socijalističku Jugoslaviju. Iz gore navedenih razloga smatram da je knjiga vrijedna objavljivanja te pozdravljam činjenicu da je rezultat međunarodne istraživačke i institucionalne suradnje.”

 

(Iz recenzije dr. sc. Vedrana Duančića)

 

 

Odgovori