Tribina IEF-a: Kulturalni život kapitalizma u Jugoslaviji

U utorak, 12. lipnja u 13.00 sati u sklopu ciklusa Tribina IEF-a i projekta HRZZ-a “Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj” (TRANSWORK) u knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku (Šubićeva 42, V. kat) održat će se predstavljanje zbornika “Kulturalni život kapitalizma u Jugoslaviji”.

 

Na tribini povodom zbornika “The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and its Other” (Palgrave Macmillan, New York, 2017, D. Jelača, M. Kolanović i D. Lugarić, ur.) bit će riječ o istraživanju povezanosti kulturnog, ekonomskog i političkog polja u povijesnoj perspektivi jugoslavenskog socijalizma i postsjugoslavenske suvremenosti. Rasprave okupljene u zborniku nastoje propitati binarizam socijalizma i kapitalizma, postavljajući kulturu socijalističke Jugoslavije i onoga što je uslijedilo nakon nje kao izazovan teren promišljanja, onkraj binarne logike dvaju sustava. Pitanje kulture pritom ulazi u fokus istraživača kao praksa koja nije puki odraz ili dekor onoga što se događa u naoko važnijem sloju društva, nego je agens ekonomskih i političkih promjena, ponekad i kao njihov anticipirajući faktor.

 

Teme okupljene zbornikom bave se tako raznovrsnim pitanjima kulture u najširem smislu: od (nedostatka) analitičke pozicije kapitala u tekstovima jugoslavenskih filozofa preko moralne ekonomije u medijskoj reprezentaciji rudara i kafanskih pjevačica, jugoslavenske iznimnosti i kriminalističkog romana, diskursa obrazovne politike sve do specifične artikulacije jugoslavenskog feminizma uz brojne druge fenomene. Kako je naveo Boris Buden u pogovoru zbornika, ovako postavljena analitička optika želi izbjeći patološki interes za povijest, i ima potrebu historizirati, tj. promisliti vlastitu temporalnost u kojoj se kapitalizam ustoličio kao pobjednički narativ čija budućnost nije upitna. Stavljajući fokus na “kulturalni život kapitalizma” u Jugoslaviji i nakon nje, rasprave okupljene u zborniku ujedno žele propitati univerzalnost kapitalizma te uputiti na njegove povijesne, prostorne pa čak i lokalne specifičnosti i alternative u želji da se odagnaju opasnosti koje vrebaju iz općenite i donekle inflacijske upotrebe pojma “kapitalizam” u kulturalnim analizama.

 

Urednice zbornika M. Kolanović i D. Lugarić predstavit će koncepciju zbornika i njegove problemske teme, dok će autor teksta Sven Cvek predstaviti svoj rad koji se bavi problematikom klase i kulture na primjeru radničkih novina tvornice Borovo.

 

 

MAŠA KOLANOVIĆ docentica je ne Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autorica je i urednica nekoliko knjiga fikcije i znanstvenih monografija posvećenih problematici socijalizma, tranzicije, popularne kulture i književnosti.

 

DANIJELA LUGARIĆ docentica je na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu te predstojnica Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je i urednica više knjiga.

 

SVEN CVEK docent je na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autor je studije Towering Figures: Reading the 9/11 Archive (Amsterdam, New York, 2011). Suradnik je na istraživačkom projektu “Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska” (HRZZ).

 

Izvor:

 

https://www.facebook.com/Institut-za-etnologiju-i-folkloristiku-236002576441992/

 

https://www.facebook.com/events/633610816972029/

 

 

 

Odgovori