Boban Batrićević, „’U kandžama jevrejske aždaje’ – antisemitska propaganda u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu”

Fakultet za crnogorski jezik i književnost je objavio knjigu „’U kandžama jevrejske aždaje’ – antisemitska propaganda u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu”, autora Bobana Batrićevića. “Radi se o monografiji u kojoj su prezentovani i analizirani antisemitski narativi u kolaboracionističkoj štampi, lecima, radio emisijama, govorima i popularnoj kulturi. Read more
1 3 4 5 6 7 113