“Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara“

Posebno pohvaljujemo objavu knjige “Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru” jer za hrvatsku historiografiju čini ono što su u stranim historiografijama uradila izdanja kao što su Der Mensch der Aufklärung (L’homme des lumières), Der Mensch der Romantik (L’uomo romantico / Likovi romantizma), Der Mensch des 19.Jahrhunderts, Read more
1 106 107 108 109