Vedran Stanić – Prikaz knjige – Daniel Rafaelić, Kinematografija u NDH, Naklada Ljevak, Zagreb 2013, 325 str.

Daniel Rafaelić, Kinematografija u NDH,  Naklada Ljevak, Zagreb 2013, 325 str.   Povjesničar filma Daniel Rafaelić, doktorand na studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nedavno je objavio knjigu o kinematografiji u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Read more

Miroslav Bertoša – Angažirani svjedok vremena prošlog i svojega doba – Jacques Le Goff (1924-2014)

 ANGAŽIRANI SVJEDOK VREMENA PROŠLOG I SVOJEGA DOBA               Na vijest da je crni flor smrti prekrio hrptove knjiga Jacquesa Le Goffa, još jednog autora koji na policama moje osobne biblioteke zauzima iznimno mjesto, naveo me da posegnem za onom najbližom: za njegovom raspravom o burzi i životu – od lihvara do bankara (La borsa e la vita: Dall’usuraio al banchiere, Laterza, Bari 1987.). Read more
1 18 19 20 21 22 29