Književna djela o epidemijama

U medijima se ovih dana sve više piše o književnim djelima koja tematiziraju epidemije, pri čemu se najčešće spominju sljedeća djela: “Dekameron” (Giovanni Boccaccio), “Zaručnici” (Alessandro Manzoni), “Smrt u Veneciji” (Thomas Mann), “Šarena koprena” (William Somerset Maugham), “Kuga” (Albert Camus),  “Ljubav u doba kolere” (Gabriel Garcia Marquez), “Ogled o sljepoći” (Jose Saramago), “Besnilo” (Borislav Pekić) i dr. Read more
1 2 3 4 5 6 14